Hướng dẫn xem lại TÀI LIỆU ĐÃ TẢI

18-06-2020

Bạn đã CLICK mua tài liệu, CLICK nhiều lần, hoặc vô tình tắt tab khi đang tải tài liệu trên ThiNganHang về.

Hãy YÊN TÂM, mọi tài liệu khi mua chỉ tính phí 1 lần duy nhất. Và bạn có thể TẢI LẠI MIỄN PHÍ các tài liệu đã mua bằng cách vào phần "Tài liệu đã tải" theo hướng dẫn sau
Bạn đã CLICK mua tài liệu, CLICK nhiều lần, hoặc vô tình tắt tab khi đang tải tài liệu trên ThiNganHang về.

Hãy YÊN TÂM, mọi tài liệu khi mua chỉ tính phí 1 lần duy nhất. Và bạn có thể TẢI LẠI MIỄN PHÍ các tài liệu đã mua bằng cách vào phần "Tài liệu đã tải" theo hướng dẫn sau:
Trong mục này bạn sẽ thấy "Tài liệu" là các Tài liệu bạn đã tải lên. Và "Tài liệu đã tải" là các tài liệu bạn ĐÃ MUA.
Click "Tải lại tài liệu" để lấy về bạn nhé!

 
Chiến lược Thẻ điểm cân bằng Chuyên viên Tư vấn Thẩm định - Tái thẩm định Ngân quỹ - Kho quỹ Quản lý rủi ro-Phê duyệt TD Mục tiêu thông minh Mẫu phân tích SWOT Thương mại điện tử Quản lý thương hiệu Khả năng lãnh đạo Quản lý sản phẩm E-Learning nguồn nhân lực Kiểm toán nội bộ