Tỷ lệ chiết khấu khi Nạp Tiền tại tailieuboidung

14-09-2021

Kể từ  10/08/2020. Tỷ lệ nạp tiền tại tailieuboiduong sẽ được điều chỉnh như sau:

- Nạp bằng chuyển khoản ngân hàng. Tỷ lệ chiết khấu: 
0%

VD: Bạn nạp 100.000đ sẽ được nhận 150.000đ trong tài khoản Chiến lược Thẻ điểm cân bằng Chuyên viên Tư vấn Thẩm định - Tái thẩm định Ngân quỹ - Kho quỹ Quản lý rủi ro-Phê duyệt TD Mục tiêu thông minh Mẫu phân tích SWOT Thương mại điện tử Quản lý thương hiệu Khả năng lãnh đạo Quản lý sản phẩm E-Learning nguồn nhân lực Kiểm toán nội bộ