CEO Tiki muốn nới lỏng điều kiện IPO và lên sàn chứng khoán

Số trang:      Loại file: pdf      Dung lượng: 384.64 KB      Lượt xem: 110      Lượt tải: 0
linhchibaby1221

Tải lên: 29 tài liệu

Tải xuống miễn phí0

Báo xấu

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

CEO Tiki muốn nới lỏng điều kiện IPO và lên sàn chứng khoán

 
Xem thêm


Chiến lược Thẻ điểm cân bằng Chuyên viên Tư vấn Thẩm định - Tái thẩm định Ngân quỹ - Kho quỹ Quản lý rủi ro-Phê duyệt TD Mục tiêu thông minh Mẫu phân tích SWOT Thương mại điện tử Quản lý thương hiệu Khả năng lãnh đạo Quản lý sản phẩm E-Learning nguồn nhân lực Kiểm toán nội bộ