Những nghi vấn quanh thương vụ IPO 2.000 tỉ USD của Saudi Aramco

Số trang:      Loại file: pdf      Dung lượng: 243.92 KB      Lượt xem: 103      Lượt tải: 0
linhchibaby1221

Tải lên: 29 tài liệu

Tải xuống miễn phí0

Báo xấu

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Những nghi vấn quanh thương vụ IPO 2.000 tỉ USD của Saudi Aramco

Xem thêm


Chiến lược Thẻ điểm cân bằng Chuyên viên Tư vấn Thẩm định - Tái thẩm định Ngân quỹ - Kho quỹ Quản lý rủi ro-Phê duyệt TD Mục tiêu thông minh Mẫu phân tích SWOT Thương mại điện tử Quản lý thương hiệu Khả năng lãnh đạo Quản lý sản phẩm E-Learning nguồn nhân lực Kiểm toán nội bộ