Risk Management Guide for Information Technology Systems

Số trang:      Loại file: pdf      Dung lượng: 475.32 KB      Lượt xem: 34      Lượt tải: 2
Đỗ Đạt 1

Tải lên: 2 tài liệu

Tải xuống 100,000₫2

Báo xấu

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

hay

Xem thêm


Chiến lược Thẻ điểm cân bằng Chuyên viên Tư vấn Thẩm định - Tái thẩm định Ngân quỹ - Kho quỹ Quản lý rủi ro-Phê duyệt TD Mục tiêu thông minh Mẫu phân tích SWOT Thương mại điện tử Quản lý thương hiệu Khả năng lãnh đạo Quản lý sản phẩm E-Learning nguồn nhân lực Kiểm toán nội bộ