Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế Nghiên cứu mô hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh

Số trang:      Loại file: pdf      Dung lượng: 799.39 KB      Lượt xem: 10      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế Nghiên cứu mô hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh
Xem thêm


Chiến lược Thẻ điểm cân bằng Chuyên viên Tư vấn Thẩm định - Tái thẩm định Ngân quỹ - Kho quỹ Quản lý rủi ro-Phê duyệt TD Mục tiêu thông minh Mẫu phân tích SWOT Thương mại điện tử Quản lý thương hiệu Khả năng lãnh đạo Quản lý sản phẩm E-Learning nguồn nhân lực Kiểm toán nội bộ