Thành viên

Trần Trí

Trần Trí

vuvannam

vuvannam

Vũ Văn Thức

Vũ Văn Thức

Vũ Bằng

Vũ Bằng

Đỗ Đạt 1

Đỗ Đạt 1

Vũ Văn Thức

Vũ Văn Thức

Ngọc Anh

Ngọc Anh

hoanggiabao2009dl

hoanggiabao2009dl

ntdhiena2nd2019

ntdhiena2nd2019

ntthanh060786

ntthanh060786

hongthinh53

hongthinh53

Trần Công

Trần Công

phamthuydung128

phamthuydung128

nhtuansg

nhtuansg

Phạm Văn Công

Phạm Văn Công

thatkhuyet

thatkhuyet

nghiem.trinh2912

nghiem.trinh2912

phihuu.huynh

phihuu.huynh

thuypn95

thuypn95

1954112063phuong

1954112063phuong

huonghtng

huonghtng

vantan34567

vantan34567

linhcutetl05

linhcutetl05

huybkhn1995

huybkhn1995

Thành viên nổi bật

 • Hương Lan

  Hương Lan

 • vuvanthuc1996

  vuvanthuc1996

 • Nguyen Van An

  Nguyen Van An

 • Mai Anh

  Mai Anh

Thành viên năng động

 • Vuu Quoc Tuan

  Vuu Quoc Tuan

 • linhchibaby1221

  linhchibaby1221

 • ntthanh060786

  ntthanh060786

 • vuvanthuc1996

  vuvanthuc1996

Chiến lược Thẻ điểm cân bằng Chuyên viên Tư vấn Thẩm định - Tái thẩm định Ngân quỹ - Kho quỹ Quản lý rủi ro-Phê duyệt TD Mục tiêu thông minh Mẫu phân tích SWOT Thương mại điện tử Quản lý thương hiệu Khả năng lãnh đạo Quản lý sản phẩm E-Learning nguồn nhân lực Kiểm toán nội bộ